Průměrná spotřeba paliva

ilustrace průměrná spotřeba

Průměrná spotřeba paliva je aplikace určena k tomu, co název napovídá. Kromě průměrné spotřeby si můžete po zadání ceny paliva vypočítat i náklady na ujetí jednoho kilimetru/míle. K dispozici jsou jednotky SI i jednotky imperiální. Pro zadání ceny je v aplikaci k dispozici celá řada měn.

Funkce kalkulačky:

- výpočet průměrné spotřeby paliva
- výpočet ceny pro jednotkovou vzdálenost

Kalkulačka je dostupná v jazycích:

Čeština, English, Deutsch, Español, Français, Português, Italiano, Русский, Polski

Aplikace Průměrná spotřeba je dostupná pro:

Google Chrome a webová verze

Kalkulačka je určena pouze ke vzdělávácím účelům.

Spustit webovou verzi aplikace Průměrná spotřeba

Stručný návod pro Průměrnou spotřebu paliva:

Po spuštění aplikace se zobrazí jednoduchý formulář. Do tohoto formuláře stačí zadat ujetou vzdálenost a palivo, které jste na tuto vzdálenost spotřebovali. Po zadání údajů stačí stisknout tlačítko pro výpočet a bude Vám zobrazena průměrná spotřeba paliva. U obou vstupních prvků formuláře si můžete zvolit jednotky, ve kterých zadávate (resp. chcete vypočítat průměrnou spotřebu). Pro tyto volby jsou k dispozici jednotky z SI systému (l, km) nebo z imperiálního systému jednotek (galony, míle).

Ve formuláři je k dispozici i formulářový prvek pro zadání ceny paliva. Po zadání ceny je vypočítána cena pro jednotkovou vzdálenost (cena za ujetý 1 kilometr nebo cena za ujetou 1 míli). Aby byla cena jednotkové vzdálenosti platná, je třeba myslet na to, že je nutné zadat cenu paliva z předchozího tankování a nikoliv z dotankování (ze kterého budete zadávat spotřebované palivo).