BMI kalkulačka

ilustrace BMI kalkulačka

BMI kalkulačka je aplikace určená k výpočtu BMI (indexu tělesné hmotnosti) ze zadané výšky a hmotnosti. Kalkulačka Vám dopočítá i rozsah hmotnosti pro ideální BMI ze zadané výšky. K dispozici máte i přehlednou tabulku se seznamem rozsahů BMI a slovním hodnocením. Výpočet BMI je určen pouze pro dospělé osoby.

Co je BMI:

BMI je zkratkou slov Body Mass Index a jedná se o index pro určení tělesné hmotnosti. Jedná se o index orientační, který nezohledňuje tělesnou stavbu, množství svalové hmoty a ani pohlaví či věk. Hodnota BMI určuje, kolik hmotnosti je ve čtverci, jehož délka strany je udaná výškou (tím je dána i jednotka kg/m2 resp. lb/in2). Není tedy hodnotou bezrozměrnou, jak by se mohlo z udávaných čísel zdát.

Funkce kalkulačky:

- výpočet BMI
- dopočet rozsahu ideální hmotnosti ze zadané výšky
- výpočet v metrických jednotkách
- výpočet v imperiálních jednotkách
- slovní hodnocení BMI
- tabulka rozsahů skupin BMI

Kalkulačka je dostupná v jazycích:

Čeština, English, Español, Français

Aplikace BMI kalkulačka je dostupná pro:

Google Chrome a webová verze Spustit webovou verzi aplikace BMI kalkulačka

Stručný návod pro BMI kalkulačku:

Po spuštění BMI kalkulačky se jako první zobrazí výpočet v metrické soustavě. Následně stačí zvolit, zda chcete zadávat výšku v centimetrech nebo metrech, vyplnit výšku, hmotnost a stisknout tlačítko vypočítat. Okamžitě se zobrazí Vaše hodnota BMI, pod kterou naleznete i textové hodnocení BMI (skupinu do které daná hodnota spadá). Zároveň je z Vaší výšky dopočítán rozsah, ve kterém by se Vaše hmotnost měla pohybovat, aby jste dosáhli ideálního BMI. Pro přehlednost je ve spodní části aplikace zobrazena tabulka, která vám poskytne přehled o jednotlivých skupinách BMI.

Pokud chcete výpočet provádět v soustavě imperiální, je nutné pomocí tlačítka na horní straně přepnout na požadovanou soustavu. Následný výpočet BMI a vypočtené hodnoty jsou obdobné jako pro výpočet v metrické soustavě.