2D & 3D Calc

ilustrace 2D & 3d Calc

Kalkulačka je určena pro výpočty obvodů, ploch, povrchů a objemů. Jedná se o aplikaci, která Vám zjednoduší výpočty útvarů a těles. Všechny útvary a tělesa jsou znázorněna na ilustracích, aby bylo zjednodušeno zadávání údajů pro výpočty. Pro výpočet máte možnost si vybrat z jednotek soustavy SI, tak i z jednotek imperiálních.

Funkce kalkulačky:

- obvod a obsah čtverce
- obvod a obsah obdélníku
- obvod a obsah kruhu
- obvod a obsah trojúhelníku
- obvod a obsah kosočtverce
- obvod a obsah kosodélníku
- obvod a obsah lichoběžníku
- obvod a obsah elipsy

- povrch a objem krychle
- povrch a objem kvádru
- povrch a objem koule
- povrch a objem válce
- povrch a objem kužele

Kalkulačka je dostupná v jazycích:

Čeština, English, Deutsch, Español, Français, Português, Русский

Aplikace je dostupná pro:

Google Chrome a webová verze

Kalkulačka je určena pouze ke vzdělávácím účelům.

Spustit webovou verzi aplikace 2D & 3D Calc

Stručný návod pro 2D & 3D Calc:

Po spuštění aplikace se zobrazí nabídka pro výběr útvarů (2D) nebo tělěs (3D). Následně si již můžete vybrat konkrétní útvar (čtverec, obdélník, kruh, ...) nebo těleso (krychle, kvádr, koule, ...). Po výběru útvaru (tělesa), jsou jednotlivé stránky členěny pomocí záložek a pro dvourozměrné útvary si zvolíte, zda chcete počítat obvod nebo plochu a pro trojrozměrná tělesa, zda chcete počítat povrch nebo objem.